Algemene bepalingen onderhoudsovereenkomst (korte toelichting)


Algemene bepalingen onderhoudsovereenkomst (korte toelichting)

 1. Tijdsduur
  van Deelen Liften onderhoudsovereenkomsten worden afgesloten voor de tijdsduur van een jaar en worden stilzwijgend verlengd op dezelfde voorwaarden, tenzij door een der partijen tenminste 3 maanden voor het eindigen van het lopende tijdvak schriftelijk is opgezegd.
 2. Prijsvaststelling
  De onderhoudsprijs alsmede eventuele wijzigingen in de voorwaarden worden jaarlijks vastgelegd in een aan de opdrachtgever gerichte offerte, met facturering in 2 termijnen (als regel) in de maanden januari en juli van het lopende onderhoudsjaar.
 3. Aantal onderhoudsbeurten
  Het aantal jaarlijkse onderhoudsbeurten is afhankelijk van een aantal factoren o.a.;

  • Technische staat van de liftinstallatie o.a. leeftijd en huidige staat van de belangrijke componenten
  • Hoe intensief de liftinstallatie wordt gebruikt
  • Vandalisme