Onderhoudscontracten

VDL verbindt zich contractueel op de volgende onderhoudsovereenkomsten;

Basis overeenkomst
Het preventief onderhoud kan onder meer omschreven worden als;

 • Regelmatige controle en het onderhouden van de liftinstallatie(s), zowel van het elektrische als het mechanische en/of hydraulische gedeelte met nadruk op:
  • deurbeveiliging
  • eind- en  noodschakelinrichtingen
  • vanginrichting
  • reminrichting
  • signalering en alarminrichtingen
  • draagkabels en kettingen
  • lageringen en afdichtingen
  • stuurblok en ventielen
 • Het uitwendig reinigen van de liftmachine, motoren, schijven en elektrische en hydraulische apparatuur, alsmede het in ordelijke staat houden van de machinekamer.
 • Het smeren, met voorgeschreven of kwalitatief gelijkwaardige smeer- en reinigingsmiddelen, van de geleiders, lagers en overige daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
 • Het gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn voor het – tegen aparte vergoeding – opheffen van storingen en het optreden bij calamiteiten.

Uitgebreide overeenkomst
Het uitwendig reinigen van de liftmachine, motoren, schijven en elektrische en hydraulische apparatuur, alsmede het in ordelijke staat houden van de machinekamer.

 • Het smeren, met voorgeschreven of kwalitatief gelijkwaardige smeer- en reinigingsmiddelen, van de geleiders, lagers en overige daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
 • Het gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn voor het – tegen aparte vergoeding – opheffen van storingen en het optreden bij calamiteiten.

Het preventief onderhoud zoals omschreven onder de bovengenoemde basis overeenkomst alsmede;

 • Het opheffen van storingen gedurende de normale werktijden (08.00-16.30) zoals omschreven onder de verplichtingen van de opdrachtnemer in de service overeenkomst.
 • Het verlenen van assistentie bij de periodieke keuring door keurende instanties