Renovatie

In overleg met de opdrachtgever wordt het eventuele vervangen van hoofdcomponenten van een liftinstallatie besproken. Eventueel wordt er een onderhouds-investering planning samengesteld om waar mogelijk hoge kostenposten uit te smeren over een aantal jaren, gebaseerd op het gebruik van een liftinstallatie en normaal gehanteerde technische afschrijvingstermijnen. VDL beperkt zich en is selectief met het leveren en installeren van nieuwbouw liftinstallaties en voltooide projecten zijn meestal van specifieke uitvoering.